Urheilutaitolentäjät ry on ns. yleishyödyllinen yhteisö, jonka omistajina ovat yhdistyksen jäsenet. Yhdistyksen ylin päättävä elin on jäsenistö, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa päättämään tärkeimmistä asioista. Syyskokouksessa yhdistykselle valitaan hallitus hoitamaan yhdistyksen hallintoa ja päättämään juoksevista asioista. Kevätkouksessa päätetään mm. toimintasuunnitelmasta ja talousarvio.

Hallituksen kokouksissa päätetään esimerkiksi uusien jäsenien hyväksymisestä. Hallituksen käsiteltäväksi halutut asiat tulee toimittaa hallituksen sihteerille joko kirjallisena tai sähköpostilla.
Urheilutaitolentäjät ry.
c/o Hanna Räihä
Liinaharjantie 84 b 15
28610 Pori
Kaikkien hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@taitolento.fi

Hallituksen jäsenet, tilintarkastajat ja muut henkilöt kaudelle 2014

 HALLITUKSEN JÄSENET
Hanna Räihä Puheenjohtaja
Olli Toivanen Sihteeri
 Erno Berger Rahastonhoitaja
Janne Nyyssönen Purjelentoedustaja, koulutus, leirit
 Harri Janakka Moottoriedustus, koulutus, kisat